Sosiaalipalvelut ja GDPR

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Arkaluontoiset henkilötiedot, eli erityisen henkilötietoryhmän henkilötiedot

Kotipalvelun tukipalveluiden tuottajat käsittelevät arkaluontoisia henkilötietoja


Erityisen henkilötietoryhmän henkilötietoja saa käsitellä vain poikkeuksellisesta syystä. Sosiaalipalveluntuottajina toimivia kotipalvelun tukipalveluntuottajia koskee tietosuojan suhteen samat velvoitteet, kuin muitakin yrittäjiä. 

Erityisen henkilötietoryhmän tietojen käsittelystä voit lukea täältä.


GDPR ja henkilötietojen käsittely -yrittäjän pikakurssi

Ilmainen GDPR-kurssi

Kurssilla opit henkilötietojen käsittelyn perusteet ja GDPR-asetukseen liittyvät velvoitteet yritystoiminnassa. 

Täytyykö sosiaalipalvelun tukipalvelujen tuottajalla olla tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma?

Osoitusvelvollisuus tietoturva- ja tietosuoja-asioissa

Osoitusvalvollisuuden saat kuntoon helposti, tilamaalla GDPR helposti - GDPR-asiakirjapaketti SOTEN, joka sopii kotipalvelun tukipalvelujen tuottajille.

Vaikka Valvira tai kunta ei yksityisiltä kotipalvelun tukipalveluntuottajillta GDPR:n omavalvontasuunnitelmaa vaadi, kannattaa silti huomioida osoitusvelvollisuus, joka koskee kaikkia yrittäjiä. 

Osoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata sakkorangaistus (max. 4% liikevaihdosta) tai muita valvontaviranomaisen määräämiä toimenpiteitä. 

Osoitusvelvollisuutta valvoo Tietosuojavaltuutetun toimisto

Osoitusvelvollisuudesta voit lukea GDPR helposti -sivustolta: Osoitusvelvollisuus, dokumentointi ja sanktiot - Miten osoitat noudattavasi tietosuojasäädöksiä?

Huom. Todennäköisesti omavalvontasuunnitelma tullaan lähiaikoina vaatimaan, sillä lähiaikoina myös kotipalvelun tukipalveluntuottajien täytyy liittyä Kanta-järjestelmään, jolloin omavalvontasuunnitelma on ainakin tähän saakka vaadittu.